Home Contact Zoeken Disclaimer
Skip Navigation Links
 
Privacy- en cookieverklaring
 
20% bedrijven op publicatieplatform ISO 26000 (NEN)

Dankzij de digitale Metaalunie mvo-monitor hebben relatief veel Metaalunie-leden hun zelfverklaring op het NEN-publicatieplatform ISO 26000 gepubliceerd. Een jaar na lancering telt de mvo-monitor bijna 500 gebruikers en hebben tientallen leden via Metaalunie een certificaat verkregen of er één aangevraagd waarvan een deel een zelfverklaring maakt en publiceert. Inmiddels is 20% van de bedrijven op publicatieplatform ISO 26000 (NEN) Metaalunielid.


>> Lees Verder

Bijeenkomst Metaalunie digitale MVO Monitor

Met de vorig jaar gepresenteerde digitale mvo-monitor heeft de Metaalunie een instrument ontwikkeld waarmee bedrijven op eenvoudige en praktische wijze de eigen mate van mvo (maatschappelijk verantwoord ondernemen)kunnen vaststellen en verbeteren. Dit is belangrijk omdat mvo meer en meer een marketinginstrument wordt.


>> Lees Verder

Klik hier voor het totale nieuwsoverzicht
 

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Deze privacy- en cookieverklaring is van:
Stichting Keurmerk Branches - SKB
Einsteinbaan 1, 3439 NJ Nieuwegein
030 – 605 3344 | info@keurmerkbranches.nl

In deze privacyverklaring leggen wij o.a. uit voor welk(e) doel(en) wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. U kunt hieronder lezen waarom wij persoonsgegevens verwerken van bestuurders, leveranciers, opdrachtnemers, bezoekers van onze website en overige relaties. Ook zullen wij aangeven hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren. Afhankelijk van uw hoedanigheid kunt u hieronder lezen wat op u van toepassing is.    

Keurmerk
Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens om met u te communiceren over de keurmerkregeling die eventueel op u van toepassing is. In het geval van een audit in verband met het keurmerk door een externe partij, geven wij uw persoonsgegevens door aan het bedrijf dat de audit uitvoert. Deze verwerkingen zijn noodzakelijk om uitvoering te geven aan het lidmaatschap.

Vermelding aangesloten bedrijven op website
Als u ons daar uw toestemming voor heeft gegeven, dan zullen wij uw bedrijfsgegevens op onze website opnemen. Op die manier kunnen potentiële klanten via onze website contact met u leggen.

Alle persoonsgegevens die wij verzamelen voor en gebruiken bij het uitvoeren van het lidmaatschap zullen wij bewaren tot 2 jaar na het verenigingsjaar waarin het lidmaatschap bij ons is geëindigd.

Voor bestuursleden van de stichting 
Een stichting heeft bestuursleden. Wij verzamelen en gebruiken de persoonsgegevens van onze bestuursleden om hen in staat te stellen hun functie uit te oefenen. De relatie tussen een bestuurder en de stichting zien wij als een ‘overeenkomst’ in de zin van de AVG. De verwerkingen die wij uitvoeren zijn noodzakelijk om de overeenkomst uit te voeren. Daarnaast gebruiken wij hun persoonsgegevens om hen als bestuurslid in het handelsregister te kunnen inschrijven en eventuele wijzigingen aan het handelsregister te kunnen doorgeven. Uw persoonsgegevens geven wij daarom door aan de Kamer van Koophandel. Wij zijn hiertoe wettelijk verplicht.

De persoonsgegevens van bestuurders zullen wij bewaren voor de duur van 7 jaar na beëindiging van de bestuursfunctie.

Voor personen die een klacht hebben over een product of dienst van een aangesloten bedrijf  
De stichting kent een regeling voor personen die een klacht hebben over een product of dienst geleverd door een van de aangesloten bedrijven. Voor het in behandeling kunnen nemen van, communiceren over en afwikkelen van de klacht is het noodzakelijk dat wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, zowel van de persoon die de klacht indient als de contactpersoon bij het aangesloten bedrijf. Eventueel geven wij uw persoonsgegevens door aan de partij die een onafhankelijk oordeel moet geven over de geleverde dienst of zaak. De verwerkingen die wij uitvoeren zijn noodzakelijk om uitvoering te geven aan klachtprocedure (hetgeen wij als een ‘overeenkomst’ zien in de zin van de AVG). Bij de doorgifte van uw gegevens aan een eventuele expert hebben wij een gerechtvaardigd belang, namelijk het belang om bepaalde werkzaamheden uit te besteden aan derden.  

De persoonsgegevens van mensen die een klacht hebben ingediend zullen wij bewaren voor de duur van 2 jaar na afwikkeling van de klacht.

Voor bezoekers van onze website
> Contactformulier
Op onze website kunt u een contactformulier invullen. De contactgegevens die u hier moet invullen gebruiken wij om u te informeren over de vereniging en het lidmaatschap, of om uw vraag te kunnen beantwoorden. Bij het verwerken van uw persoonsgegevens voor deze doelen hebben wij een gerechtvaardigd belang, namelijk om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en u van de juiste informatie te voorzien.

De persoonsgegevens die u ons via het contactformulier verstrekt, bewaren wij tot uiterlijk één jaar na het laatste contact met u.

> Cookies
Verder maakt onze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan onze website op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. In deze tekstbestanden wordt informatie opgeslagen die bij een later bezoek weer kan worden herkend door de website.

Wij plaatsen in de eerste plaats functionele cookies. Dit doen wij om het gebruik van onze website goe te laten functioneren. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het onthouden van uw inloggegevens tijdens uw bezoek.

Met behulp van analytische cookies kunnen wij zien welke pagina's worden bezocht en waarop wordt geklikt binnen onze website. Hiervoor maken wij gebruik van Google Analytics. De informatie die Google op deze manier verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Onze website maakt tot slot gebruik van tracking cookies indien u daar toestemming voor heeft gegeven. Dit doen wij om informatie te verzamelen over uw internetgedrag zodat wij u gericht aanbiedingen kunnen doen voor producten of diensten. U mag uw toestemming te allen tijde intrekken. Uw gegevens worden maximaal één jaar bewaard.

Voor overige relaties
Persoonsgegevens die overige relaties ons verstrekken verzamelen en gebruiken wij omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Bent u een relatie van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om contact met u op te kunnen nemen voor doeleinden die in het belang zijn van onze stichting. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het bespreken van een eventuele samenwerking, het verstrekken en verkrijgen van informatie en het onderhouden van ons netwerk.

Voor alle personen van wie wij persoonsgegevens verwerken
Wij maken gebruik van de diensten van Microsoft (o.a. Windows en Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden). Microsoft Corporations Inc is gevestigd in de VS. Bij gebruik van haar diensten worden daarom persoonsgegevens doorgegeven aan de VS. Microsoft heeft een Privacy Shield certificaat. Daarmee is de bescherming van uw persoonsgegevens gewaarborgd.

Verder wordt de ledenadministratie van de vereniging gevoerd door Koninklijke Metaalunie en maken wij gebruik van serverruimte van haar. Daarom worden persoonsgegevens aan Metaalunie doorgegeven. Bij deze doorgifte hebben wij een gerechtvaardigd belang, namelijk het belang om bepaalde diensten van derden af te nemen. 

Onze website en e-mail worden gehost door een externe partij. Om die reden geven wij ook persoonsgegevens door aan deze partij(en). Bij de doorgifte van uw gegevens aan alle hiervoor genoemde partijen hebben wij een gerechtvaardigd belang, namelijk het belang om bepaalde diensten van derden af te nemen.

Uw rechten
U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot: Stichting Keurmerk Branches – SKB, Einsteinbaan 1, 3439 NJ Nieuwegein, t. 030-605 3344 – info@keurmerkbranches.nl.  Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.  

Deze privacyverklaring is gepubliceerd op: 24 mei 2018